Místní knihovna v Ctiněvsi

Ceník

Ceník placených služľeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny ve Ctiněvsi  
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   0,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let
   0,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                   0,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení - upomínky se navybírají

c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá

   
 
III. Další služby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpůjční služba )
  se účtuje manipulační poplatek           0,-Kč/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu     0,-Kč/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne : 24.5.2018